چسب دندان مصنوعی فرش فیکسودنت با طعم نعناع ۴۷ گرم Fixodent Fresh Denture Adhesive Cream

70,900 تومان
چسب دندان مصنوعی فرش فیکسودنت موجب افزایش قدرت دندان های مصنوعی شده و حاوی طعم نعناع می باشد.