خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال Signal Cavity Fighter Toothpaste

تومان2/000
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال حاوی میکروکلسیم فعال برای رساندن کلسیم بیشتر به محیط دهان می باشد. این محصول مناسب برای بزرگسالان است.