خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال Signal Cavity Fighter Toothpaste

2,000 تومان
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال حاوی میکروکلسیم فعال برای رساندن کلسیم بیشتر به محیط دهان می باشد. این محصول مناسب برای بزرگسالان است.