تاریخچه داروخانه  از سال 1338 تاکنون:

و تا سال 1391 به نام داروخانه “گلستان نو “بوده است.داروخانه “دکتر نگار حاجی علی اکبری “در سال 1391 در محل داروخانه “گلستان نو ” تاسیس شده است .سابقه تاسیس داروخانه” گلستان نو “به سال 1338 در همین مکان برمیگردد و تا سال 1391 به نام داروخانه ” گلستان نو” بوده است.

پروانه تاسیس داروخانه دکتر نگار حاجی علی اکبری

 

پروانه مسوولیت فنی سرکار خانم دکتر نگار حاجی علی اکبری

 

negardaroo.com

پروانه مسوولیت فنی جناب آقای دکتر امیر حسین عسگری

 

 

طرف قراردادبا بیمه های:

  1. تامین اجتماعی
  2. نیروهای مسلح{جانبازان نیروهای مسلح}
    #لازم به ذکر است در این مرکزتاییدیه نیروهای مسلح نیزانجام میپذیرد#
  3. خدمات درمانی  {کارکنان دولت،ایرانیان،سلامت همگانی،سایراقشار}
  4. خدمات درمانی شهرداری
  5. بانک ملت
  6. بانک صادرات
  7. بانک تجارت
  8. بانک ملی

negardaroo.com

مجوزفروش محصولات غیر دارویی داروخانه،از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: